درباره هادی ثروت

هادی هستم بنیانگذار اوکس تیم، کارآفرین، علاقه مند به تحقیق و توسعه و بازاریابی اینترنتی؛ هر روز نکته جدیدی هست که یاد بگیریم و یاد بدهیم
مقالات بیشتر را نمایش بده!