ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ (Viral Marketing) چیست؟

بازاریابی ویروسی

این نوع بازاریابی بر انتشار سریع پیام یک بازاریاب در شبکه های اجتماعی برای بالا بردن سطح آگاهی نسبت به برند مورد نظر  است. به این دلیل نام این نوع بازاریابی را ویروسی گذاشته اند که انتشار این پیام مانند انتشار ویروس است. معمولاً یک کمپین بازاریابی ویروسی برای مدت زیادی دوام نخواهد داشت، اما با همین زمان کم هم اگر پیام مورد نظر به اندازه ی کافی خوب و جذاب باشد و به دست افراد درست برسد، موفقیت زیادی کسب خواهد کرد.

تاریخچه

اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ از ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Hotmail در ﺳﺎل ۱۹۹۶ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﮕـﺎه Hotmail ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿـﺰی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﮐﺮد.

 در Hotmail ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ راﯾﮕﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، زﯾﺮ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان Hotmail اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت درج ﺷﻮد:

Get your Free email account at Hotmail

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻮد.

تعداد کاربران Hotmail ، در طی ۱۸ ماه به ۱۲ میلیون کاربر رسید.

بحث را با تعریفی از ویروس شروع کنیم

 • ویروس حمله کننده، از پوشش پروتئینی خود برای اتصال به یک
  سلول سالم استفاده می کند.
 • ویروس، یک پوشش پروتئینی است که شامل مواد ژنتیک است.
 •  اولین بار که اتصال محکم و قابل اطمینانی صورت پذیرفت، ویروس
  مواد ژنتیک خود را وارد سلول سالم می کند و بصورت دائمی D.N.A
  سلول میزبان را تغییر می دهد.
 •  یک ویروس نسبتا مؤثر، می تواند سلول میزبان را تبدیل به یک
  کارخانه تکثیر ویروس کند.

ویروس در بازاریابی

از همین خاصیت ویروس در بحث بازاریابی ویروسی استفاده می شود. بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان (word of mouth) پخش می کنند، شرکت را در معرض دید همه قرار می دهد. مشاهده پیام تبلیغی یک شرکت با استفاده از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می تواند بطور چشمگیری افزایش یابد.

در واقع شرکت از مشتریان خود برای انجام این کار استفاده می کند و مشتری با هر بار استفاده ، بی اختیار بازاریاب و فروشنده محصول شرکت می شود. اگر درصد زیادی از دریافت کنندگان پیام، آن را به تعداد زیادی از دوستان خود ارسال کنند، رشد ارسال آن پیام بسیار قابل توجه خواهد بود و همین طور اگر تعداد تبادل کم شود، رشد با شکست مواجه خواهد شد.

فعالیت و بازاریابی بازاریابی ویروسی شاید نام خوبی نباشد، اما کارکرد آن بسیار شگفت آور است.

در این نوع بازاریابی به سرعت شما هم چون ویروس، پخش می شوید و دیگران از فعالیت شما آگاه می شوند. اصطلاح ویروسی یا Viral بودن این نوع بازاریابی از آن جهت متداول شده است که پیام ها و آگهی های تبلیغی با این روش، خیلی سریعتر از آنچه می توانیم تصور کنیم، مثل ویروس پخش می شوند.

بازاریابی ویروسی چیست ؟

بازاریابی ویروسی یا تبلیغات ویروسی به تکنیک های بازاریابی اطلاق می شود که از شبکه های ارتباطی اجتماعی برای افزایش آگاهی و شناخت نام یا فعالیتی تجاری از طریق عملیاتی ویروسی (مانند نشر ویروس در کامپیوتر و انسان) استفاده می کند.

بازاریابی ویروسی هم استراتژی است که افراد را به انتقال پیام بازاریابی به دیگران تشویق میکند و ایجادکننده امکان رشد ترویجی در نمایش و نفوذ پیام است.

بازاریابی ویروسی به معنای عرضه تسهیلاتی بطور مجانی و دادن اجازه به افراد برای انتقال آن به دیگران است .

پراکندن پیام میان مردم به هر تعداد که ممکن است، بدون اینکه پولی برای تبلیغات صرف شود. در این نوع بازاریابی،پیام یا اطلاعات مانند ویروس خود را تکثیر می کند و مشتری منتشرکننده آن است.

بازاریابی ویروسی یک استراتژی بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران، بر می انگیزد. این امر می تواند باعث جلب توجه بسیار زیادی به خدماتی که ارائه می کنید و یا محصولاتی که تولید می کنید باشد.

متداول ترین روش برای انجام این نوع بازاریابی شبکه جهانی اینترنت است که با افزایش تعداد کاربران اینترنت، اهمیت آن روز به روز افزایش بیشتری می یابد. خریداران کالا و خدمات به صورت Online دائماً در حال افزایش بوده و بیشتر از گذشته به سایر خریداران برای یادگیری و یا توصیه محصولات و خدمات جدید متکی هستند .

شرکت هایی مثل Yahoo و Hotmail با استفاده از این روش از طریق پیامهایی در سرویس های ایمیلی خود تبلیغ می کنند. بر اساس این روش هر نامه ای که توسط این شرکتها صادر می شد، حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است، یعنی به تعداد نامه هایی که مردم با استفاده از خدمات این شرکتها بین هم مبادله می کنند، این پیامها هم توزیع می شود. از آنجا که این پیامها بدون فعالیت و دخالت مستقیم این شرکتها توزیع می شود و در تمام مکاتبات بین افرادی که ایمیل خود را از این شرکتها اخذ کرده اند، نمایش میدهد به این شیوه تبلیغات ویروسی راهبردی می گویند.

آغاز یک طرح تبلیغات ویروسی اثربخش، نیازمند ارائه یک دلیل یا انگیزه قوی به افراد است تا تشویق به ارسال پیام و یا تبلیغ موردنظر به دوستان و اطرافیانشان کند. بطور مثال طنزها و لطیفه ها معمولاً خیلی سریع از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می کند، صرفاً به این دلیل که بامزه و خنده دار هستند. بنابراین کلید موفقیت در نهایت در دست بازاریابانی است چرا که آنها باید با ارائه ایده ها و تشویق خلاقانه، انگیزه لازم را به افراد برای ارسال پیام مورد نظر به دیگران بدهند. یک ایده جالب توجه، می تواند مشتریان را تشویق کند تا برای توصیه محصول و یا برند مورد نظر با هم ارتباط برقرار کنند .

دو بینش بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

 

دنیایی که در آن بازاریابان می توانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجاد کنند.

پیشنهاد می کند که ارتباطات ازحالت ” بازاریاب – مصرف کننده” به طرف ” مصرف کننده – مصرف کننده” جا به جا شود. در واقع،بیشترین قدرت در فروش محصولات و ایده ها از طریق بازاریاب به مشتری صورت نمی گیرد، بلکه از طریق مشتری به مشتری انجام میشود.

تبلیغات ویروسی در صنعت سینما

ماجرا به سال ۱۹۹۹ باز می‌گردد. دانیل میریک و ادواردو سانچز، در این سال، تولید فیلم سینمایی خود با نام پروژۀ جادوگر شهر بلر را کلید زدند. فیلمی که در ژانر ترسناک ساخته شد. میریک و سانچز، نیاز به راهی داشتند تا فیلم خود را در بین مردم مطرح کنند.

خوشبختانه، اینترنت (که البته در آن زمان پدیده‌ای نوظهور بود) در این مسیر به کمک آن‌ها آمد.

آن‌ها به کمک شرکت فیلم سازی حامی فیلم، یعنی آرتیسان اینترتیمنت، وب‌سایتی ایجاد کردند. هدف این وب‌سایت آن بود که مخاطبان را قانع کند اتفاقات ترسناک و رمزآلود فیلم واقعی است. البته، میریک و سانچز برای تبلیغ فیلم خود، فقط به همینکار بسنده نکردند و هم زمان، با انتشار پیام‌های آنلاین مختلف، شایعاتی در مورد واقعی بودن داستان فیلم منتشر کردند.

جالب است بدانید که این کمپین بازاریابی به قدری موفق بود که هنوز هم افرادی هستند که فکر می‌کنند حوادث رخ داده در این فیلم کاملا واقعی است! و جالب‌تر آنکه فیلم پروژه جادوگر بلر با این روش بازاریابی توانست با بودجه‌ای کمتر از ۱ میلیون دلار؛ حدود ۲۵۰ میلیون دلار درآمد کسب کند. بله! شایعاتی که به کمک نوآوری این دو کارگردان در بازاریابی و به کمک اینترنت جان گرفته بودند، توانستند یک فیلم سینمایی ترسناک را به پدیده‌ای ملی تبدیل کنند!

خبر خوب هم این است که وب‌سایت پروژۀ جادوگر بلر، تا به امروز فعال باقی مانده است و همچنان می‌توان از محتویات آن بازدید کرد.

دلایل مجبوبیت بازاریابی ویروسی

شبکه های اجتماعی کاملا به سمت وب حرکت کرده اند. اکنون بخش بزرگی از دوستان و اعضای خانواده هر شخصی آنلاین است یا به زودی به آن متصل می شود و تماس تلفنی بر بستر وب تقریبا بصورت رایگان است. هر شخص می تواند در عرض کمتر از یک روز با صد نفر ارتباط برقرار کند و هر کدام از این صد نفر نیز به نوبه خود می توانند با بیش از صد نفر دیگر ارتباط برقرار کنند. در واقع هرم ارتباطی می تواند در مدت یک روزساخته شود.

تأثیر شبکه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند. همانطور که افراد بیشتری ثبت نام می کنند، آنها می توانند با گروه بزرگتری ارتباط برقرار کنند و به زودی تعداد کل بصورت تصاعدی افزایش می یابد. رمز موفقیت یک کمپین بازاریابی ویروسی، در انتشار محتواهایی است که همانند ویروس‌ها، هزاران و بلکه میلیون‌ها بار تکثیر می‌شوند.

شاید بتوان گفت که پایه و اساس بازاریابی ویروسی، انتشار اطلاعات به صورت دهان به دهان است، اما فناوری‌های مدرن و جدید بر پایه اینترنت، بسترهای بسیار مناسبی را جهت توزیع دیجیتال محتوای ویروسی فراهم آورده‌اند و امروزه، بهترین روش برای تبلیغات ویروسی، استفاده از اینترنت محسوب می‌شود.

محتوای بازاریابی ویروسی از چه جنسی است؟

نوع محتوا در بازاریابی ویروسی چندان مساله مهمی نیست. محتوای ویروسی شما می‌تواند یک مقاله جذاب باشد، یا یک توئیت متفاوت، یا شاید یک آهنگ کوتاه یا یک بازی کم حجم. اما نکته بسیار مهمی که همواره بایستی در نظر داشت این است که محتوای ویروسی هر چیزی که باشد، باید افراد را تشویق کند تا آن را با سایرین به اشتراک بگذارند. هر میزان تعداد افرادی که پیام ویروسی شما را دریافت می‌کنند بیش‌تر باشد، محتوای شما ویروسی‌تر و اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.

 

بازاریابی ویروسی۴ ویژگی اصلی برای موفقیت در کمپین بازاریابی ویروسی

خب، اصل ماجرا به همین سادگی بود، یعنی برای پیاده‌سازی بازاریابی ویروسی، کافی است کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از محتوایی که شما ایجاد کرده‌اید لذت ببرند و در نتیجه بخواهند آن را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارند. با این حساب، شما از همین الان می‌توانید به فکر تولید محتواهای ویروسی خودتان باشید.

با اینحال، پیشنهاد می‌کنم کمی صبر داشته باشید و همراه ما بیایید تا عمیق‌تر وارد ماجرا شویم و ابعاد بیشتری از این روش بازاریابی را کشف کنیم. بد نیست برای شروع، ۴ مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های این روش بازاریابی را بررسی کنیم.

۱- در بازاریابی ویروسی، خدمات یا محصولات با ارزشی ارائه می‌شود

یکی از قدرتمندترین کلمات در واژه‌نامۀ بازاریابی، «رایگان» است! بله شاید کلمات «ارزان» یا «قیمت مناسب» هم جلب توجه کنند، اما استفاده از کلمه رایگان، از هر چیز دیگری، بیشتر تاثیر دارد. اکثر کمپین‌های بازاریابی ویروسی خدمات و محصولات ارزشمندی را به صورت رایگان و با هدف جلب توجه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

البته، لازم نیست نگران باشید. نیازی نیست که صفر تا صد خدمات خود را بصورت رایگان به مخاطبان ارائه دهید، تنها ارائه بخشی از خدمات که بتواند ذهن مخاطبتان را درگیر محصولتان کنید کافی است.

شاید شما با انجام اینکار، امروز یا فردا به سود نرسید. اما اگر بتوانید با ارائه یک خدمات رایگان، توجه مخاطبان را جلب کنید، آن‌ها به زودی سایر محصولات یا خدمات شما را نیز خواهند شناخت (خواهند خرید).

۲- محتوای ویروسی، بدون زحمت منتشر می‌شود

در زمستان، معمولا دیگران به ما توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از سرماخوردگی، از افرادی که سرفه می‌کنند دوری کنیم، دستانمان را زیاد بشوییم و در محیط بیرون از خانه به چشم‌ها، بینی یا دهان خود دست نزنیم. چرا؟ چون ویروس‌ها زمانی منتشر می‌شوند که شرایط انتقال برایشان فراهم باشد و پخش شدن راحت شود.

بنابراین، محتوای ویروسی شما، از ایمیل گرفته تا بازی، نرم‌افزار و همچنین کلیپ های جذاب، بایستی در بستر مناسبی جهت انتشار قرار بگیرد؛ و بهترین بستر برای این منظور، بدون شک اینترنت است. محتوای ویروسی شما که ماهیت دیجیتالی دارد، می‌تواند به راحتی و بدون هرگونه هزینه‌ای، از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر شود. به شرط آنکه جذابیت لازم را داشته باشد.

توجه داشته باشید که هرچه شما اشتراک گذاری و دانلود محتوای ویروسی خود را ساده‌تر کنید، انتشار آن نیز بیشتر خواهد بود.

انتشار محتوای ویروسی

 

۳- در بازاریابی ویروسی به سراغ انگیزه‌ها و رفتارهای مشترک انسانی می‌رویم

برای مثال، آیا دوست دارید مشهور شوید؟ خب، من شخصاً عاشق شهرت هستم و یکی از انگیزه‌های اصلی‌ام در زندگی، مشهور شدن است. شما هم احتمالا مثل من و خیلی‌های دیگر همین حس را دارید. پس مشهور شدن یکی از انگیزه‌های مشترک ما انسان‌ها است. یا اینکه دیگران شما را دوست بدارند چه حسی به شما می‌دهد؟ چقدر برای آنکه دیگران شما را درک کنند، تلاش می‌کنید؟

همه این سوالات را مطرح کردم تا این نکته جالب و ظریف را روشن کنم که کمپین‌های هوشمندانۀ بازاریابی ویروسی، برای رسیدن به موفقیت، از انگیزه‌های مشترک انسانی استفاده می‌کنند.

در حقیقت، تحریک احساسات مخاطبان با استفاده از محتوایی که تولید می‌کنید، زمینه ساز اشتراک گذاری میلیونی محتوای شما خواهد بود.

 

تعریف بازاریابی عصبی

اگر بخواهیم به زبانی خیلی ساده علم بازاریابی عصبی رو تعریف کنیم باید اون رو ترکیبی از دو علم بازاریابی و عصب‌شناسی بدونیم. بازاریابی عصبی امکانات جدیدی رو در حوزه شناخت رفتار مصرف‌کننده و فرآیند تصمیم‌گیری مشتری به‌وجود آورده. سه معمای بزرگ باعث شد بازاریابی عصبی در سال ۲۰۰۲ متولد بشه.

سه معمای بزرگ

۱- اغلب گفته‌ها و خواسته‌های مشتریان با خریدهاشون تناقض داره.
۲- مشتریان برای خریدهاشون دلیل مشخصی ندارند.
۳- مشتریان اغلب نمی‌دونند که چه چیزی می‌خواهند.

به ادامه مطلب بپردازیم

۴- محتوای ویروسی برای انتشار از شبکه‌های ارتباطی موجود استفاده می‌کند

بیشتر افراد اجتماعی هستند! دانشمندان علوم اجتماعی کشف کرده‌اند که هر فردی بطور متوسط، در شبکه دوستان، خانواده و محیط کار خود، حداقل با ۸ الی ۱۲ نفر بطور مستقیم در ارتباط است. البته توجه داشته باشید که این فقط یک حداقل است و بسته به جایگاهی که شما در جامعه دارید، ممکن است شبکه ارتباطی شما حتی به صدها یا هزاران نفر هم برسد.

برای مثال، یک گارسون را در نظر بگیرید. این گارسون، به صورت روزمره با صدها مشتری برخورد دارد. خب، چه فرصتی بهتر از اینکه محتوای خود را به چنین افراد پر ارتباطی بسپاریم تا آن را منتشر کنند؟ نه! عجله نکنید. شما که قصد ندارید برای انتشار محتوای خود هزینه کنید، مهم‌تر از آن، ماهیت محتوای شما دیجیتالی است و همانگونه که قبلا هم گفتیم، مناسب‌ترین بستر برای انتشار آن اینترنت است.

پس چه کنیم؟ خب، قبل از هر چیز باید بدانید که مردم در اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً همانند دنیای واقعی، دایرۀ ارتباطی خود را گسترش می‌دهند. و طبیعتاً یک بازاریابی ویروسی موفق، از قدرت این شبکه‌های انسانی در دنیای دیجیتال نهایت بهره را می‌برد. البته، برای این منظور شما باید نحوه فعالیت و تعامل افراد در شبکه‌های اجتماعی را به خوبی می‌شناسند.

توجه داشته باشید که هدف اصلی شما در بازاریابی ویروسی، آن دست افرادی هستند که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت و ارتباطات زیادی دارند. در صورتی که بتوانید آنها را ترغیب به انتشار محتوای خود کنید، شاهد افزایش چشمگیر به اشتراک‌گذاری این محتوا خواهید بود.

وایرال مارکتینگ یا بازاریابی ویروسی

 

ویژگی‌های یک محتوای ویروسی چیست؟

ابتدا بگذارید در مورد ویژگی‌های یک محتوای ویروسی خوب صحبت کنیم. همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، اینترنت این امکان را برای یک کمپین فراهم می‌کند تا به سرعت ویروسی شود و به عبارتی، یک برند را یک شبه معروف کند. البته، نباید فراموش کنید که اینترنت صرفاً بستری است که به شما اجازه می‌دهد تا محتوای خود را سریع‌تر با دیگران به اشتراک بگذارید. اما هر محتوایی ویروسی نیست.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که محتوای ویروسی دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد؟ چرا برخی از محتواها هیچ‌گاه مورد توجه مخاطبان خود قرار نمی‌گیرند؟ خب، در پاسخ بایستی گفت که یک محتوا، برای انتشار بی‌شمار باید دارای ویژگی‌هایی باشد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • کیفیت محتوا بایستی بالا و برای بیشتر مخاطبان خوشایند باشد.
 • محتوا ارزش به اشتراک‌گذاری با دایرۀ دوستان و خانواده را داشته باشد.
 • محتوا جذاب و خلاقانه باشد و مخاطب خود را برانگیزد.

—البته، می‌توان گفت که خلاقیت اصلی‌ترین عنصر موفقیت در بازاریابی ویروسی است. روش تبلیغاتی فست فود برگر کینگ، مثال خوبی در استفاده از خلاقیت است. تیم بازاریابی این فست فود، برای تبلیغ ساندویچ‌های جدید خود، سایتی را راه‌اندازی کرد که کاربران می‌توانستند از طریق آن، ساندویچ مورد علاقۀ خود را به مردی در لباس مرغ سفارش دهند. این خلاقیت باعث شد اکثر بازدیدکنندگان بیش از ۶ دقیقه در سایت بمانند، در حالی‌که بیشتر افراد، سایت‌ها را در کمتر از ۸ ثانیه ترک می‌کنند!

با این حساب، لازم است که شما هم در خلق محتوای بازاریابی خود، از سرمایه رایگان و منحصر به فرد خود، یعنی خلاقیت، استفاده کنید. کافی است یکبار به خود جرات این کار را بدهید و محتوایی متفاوت خلق کنید. مطمئن هستم که اگر این خطر را به جان بخرید، حتی خودتان هم هر بار پس از دیدن خلاقیت خود لذت ببرید و مهم‌تر از آن، این لذت را به دیگران هم هدیه دهید!

محتوای ویروسی چگونه منتشر می‌شود؟

بگذارید همه چیز را در یک جمله خلاصه کنم، برای موفقیت در ویروسی کردن یک محتوا، بایستی به سه معیار توجه کنیم:

انتقال پیام درست به پیام رسانان درست در محیط درست. – پروفسور کاپلان

طبق این جمله، سه عنصر اصلی که هر محتوای ویروسی برای انتشار نیاز دارد عبارتند از:

۱- پیام‌رسان: جهت اطمینان از ویروسی شدن یک پیام، به ۳ نوع پیام‌رسان نیاز داریم: متخصصین بازار، افراد تاثیرگذار و فروشندگان. متخصصین بازار افرادی هستند که همیشه در نبض همه چیز قرار دارند؛ احتمالا تا به حال با این افراد برخورد داشته‌اید، هر اتفاقی که بیافتد، آنها زودتر از همه خبردار می‌شوند. هر وقت خبر جدیدی به آنها می‌دهیم، با نگاه سرد و بی روحی مواجه می‌شویم، سپس جمله خودم میدانم را می‌شنویم و احتمالا بعد از آن قرار است شنیدن اطلاعات جدیدتری را تحمل کنیم! البته، بعضی از این افراد اولین کسانی هستند که پیام را دریافت و آن را به سرعت در شبکه اجتماعی خود منتشر می‌کنند.

افراد تاثیرگذار مخاطبانی هستند که ارتباطات اجتماعی بسیار زیادی دارند، این افراد با همه خوبند، با همه هستند و همه جا حضور دارند! شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین عوامل شکل گیری تمدن‌های اولیۀ بشری همین‌ها هستند. این افراد معمولا صدها فرد مختلف را می‌شناسند و پل ارتباطی میان آن‌ها محسوب می‌شوند.

فروشندگان نیز افرادی هستند که در صورت نیاز، پیام را از خبره‌های بازار دریافت و آن را مرتبط، قابل قبول و جذاب می‌کنند و سپس محتوا را در اختیار افراد تاثیرگذار جهت توزیع قرار می‌دهند.

۲- پیام: تنها پیام‌هایی که به یادماندنی و به اندازه کافی جالب هستند، پتانسیل آن را دارند که به یک پدیدۀ وایرال مارکتینگ تبدیل بشوند. معمولا با اعمال تغییرات اندکی می‌توان پیامی ساده را به پیامی به یاد ماندنی‌تر، جالب‌تر و صد البته، مسری تبدیل نمود. پیام بایستی منحصر به فرد بوده و همواره ایده اصلی را با خود به همراه داشته باشد و گیرنده را متقاعد سازد تا آن را با دیگران به اشتراک بگذارد.

۳- محیط: نقش محیط در پیشبرد موفقیت بازاریابی ویروسی بسیار اساسی است – مردم حساسیت زیادی نسبت به محیط دارند و تغییرات اندک آن منجر به بروز نتایج بزرگی می‌شود. بنابراین بایستی همواره محتوایی متناسب با محیط و ارزش‌ها و نگرش‌های رایج آن انتخاب کرد و علاوه بر آن لازم است زمان بندی درستی نیز جهت انتشار پیام در نظر داشت.

کانال‌ها و شیوه‌های متفاوتی برای انتشار پیام ویروسی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • دهان به دهان
 • ایمیل
 • شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر، لینکدین و غیره)
 • سایت‌های به اشتراک گذاری ویدئو (همچون یوتیوب و Vimeo)
 • انجمن‌های موجود در اینترنت

البته در اینجا تبلیغات دهان به دهان بصورت سنتی اتفاق نمی‌افتد، چرا که ماهیت پیام شما دیجیتالی است و برای انتشار به بستر اینترنت نیاز دارد. برتری تبلیغات دهان به دهان دیجیتالی نسبت به نوع سنتی آن در سرعت انتشار پیام است. در روش سنتی، دسترسی به هزار نفر ممکن است ماه‌ها یا هفته‌ها طول بکشد، در صورتی که از طریق بازاریابی ویروسی می‌توان ظرف چند روز یا حتی چند ساعت به صدها یا میلیون‌ها نفر دسترسی پیدا کرد.

هر چقدر پیام بازاریابی با سرعت بیشتری انتشار پیدا کند، شدت ویروسی بودن آن بیشتر است.

انواع مختلف بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی ارزشی

در این حالت افراد تجربیات با کیفیت خود را با دیگران سهیم می شوند.فرد الف محصولی را امتحان می کند و آن را خوب می یابد، پس او به فرد ب می گوید که او نیز این
محصول را امتحان کند. در این حالت محصولات باید به اندازه کافی خوب باشند تا منجر به ترغیب افراد شوند.

بازاریابی ویروسی حیله ای

فرد الف سعی می کند تا فرد ب را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکن است در صورت استفاده فرد ب از آن محصول، فرد الف پاداشی دریافت کند.
در این حالت استفاده کننده بایستی احساس کند که پاداش ارزشمند است و اینکه محصولات بهاندازه کافی خوب باشند که برای نارضایتی احتمالی دیگران بتوان ریسک کرد.

بازاریابی ویروسی حیاتی

افراد می خواهند تا در تجربیات خود با کسانی شریک شوند که به محصولات معین و ویژه ای نیاز دارند.فرد الف می خواهد در تجربه یک محصول با فرد ب شریک شود و فرد ب نیاز به محصول دیگر دارد و الیآخر.
در این حالت استفاده کننده است که بایستی احساس کند که آن تجربه و محصول ارزشمند است تا علاوه بر ایجاد تغییر در خود شخص، دلیلی برای ارسال آن به دیگران نیز داشته باشد.

بازاریابی ویروسی مارپیچی

افراد می خواهند تا در تجربیات شاد و یا جالب با دیگران شریک شوند.
فرد الف می خواهد تجربه خود را با فرد ب در میان بگذارد، به خاطر اینکه او فکر می کند که فرد ب نیز آن موضوع را مثل خودش شاد و یا جالب می داند.
محصولات و کالاهای اجباری مناسب این طبقه نیستند.

بازاریابی ویروسی ناخوشآیند

افراد به دیگران درباره تجربیات منفی خود هشدار می دهند.فرد الف محصول را امتحان می کند و در می یابد که محصول خیلی بدی است ، سپس او مانع
استفاده فرد ب از این محصول می شود. کسی که محصولاتی با کیفیت پایین ایجاد می کند که مطابق با نظر و سلیقه استفاده کننده نیست
این نوع ویروس را ایجاد می کند.

نتیجه آن که برای ویروسی ساختن بایستی نوع آن را در نظر داشت. شرکتها باید سعیکنند تا نیازها و خواست های استفاد ه کنندگان خود را شناسایی و برای برآورده ساختن وارضای آن نیازها و خواسته ها، محصولاتی را ایجاد کنند که منجر به یک تجربه مثبت دراستفاد ه کننده شود. مطابق با بررسی های صورت گرفته به طور متوسط استفاده کنندگان برخط، دوازده نفر دیگر را از تجربه خرید خود آگاه می کنند و این پویایی، قدرت بازاریابی ویروسی است.

روش های اثربخش در بازاریابی ویروسی

ارائه این امکان که افراد از برخی محصولات و خدمات شما به طور مجانی استفاده کنند، این در واقع قوی ترین استراتژی بازاریابی ویروسی است . ایده ای که در پس بازاریابی ویروسی قرار دارد، این است که شرکت تبلیغ خود را با ارایه یک کالا یا خدمت مجانی بهافراد عرضه کند . اجازه دهید دیگران از هر هدیه رایگان شما به عنوان جاییه برای فروش محصول یا معرفی خدمات شما استفاده کنند، این امکان در جهت چند برابر کردن و سرعت بخشیدن به فروش شما بسیار موثر خواهد بود.

جدا از اینکه محتوای تولیدی ما ویدیو، عکس، متن یا هر محتوای دیگری باشد، باید پذیرفت که قدرت محتوای ارزشمند و رایگان،قابل اندازه گیری نیست. بخصوص وقتی که آن محتوا چییی باشد که کاربر به آن نیاز دارد. یک مقاله تحقیقی، یک ویدیو و هر محتوای دیگری در صورتی که ارزش آفرین باشد، بازدیدهای پی در پی و مداوم را در پی خواهد داشت. چرا؟ واضح است چون افرادداشته های خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و در مباحثه ها به کار می برند. در صورتی که محتوای به کار رفته ارزشمند باشد، افراد حاضر در آن جمع نیز به سمت آن جلب می شوند و این توپ بیرگ و بیرگتر می شود . وقتی که قصد ارایه محتوای رایگان دارید،هدفتان باید از ابتدا بخشیدن چیزهای زیاد در قبال دریافت کم باشد. پس خسیس بازی به خرج ندهید و صادقانه و درست عملکنید.

نوشتن مقالاتی که موضوع آن مرتبط با محصول یا خدمت مورد نظر نیز هست. در این ارتباط، باید به افراد اجازه استفاده مجدد از این مقالات را در وب سایتشان یا جای دیگر داد، چرا که آنها با معرفی مرجع و منبع مقاله و اشاعه محتویات آن به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه اقدام به بازاریابی به نفع شرکت می کنند . منبع و امکان چاپ مجدد مقاله را در انتهای آن قرار دهید.

امکان ارسال هر یک از صفحات یا متون موجود در وب سایت شرکت بوسیله بازدیدکنندگان به دوستان و اطرافیانشان، به طوری که افراد تنها با وارد کردن نام و نشانی ایمیل مورد نظر خود بتوانند متن مورد علاقه شان را به فرد دیگری ارسال کنند .
امکان عضویت بازدیدکنندگان در سایت شرکت و همچنین امکان ارسال خبرنامه به ایمیل کاربران و ارایه فضای کافی به آنها برای ساخت سایت شخصی به طور رایگان در زیرمجموعه سایت اصلی شرکت، تا ازاین طریق هم آنها به فضایی برای ارایه مطالب خود و رسیدن به اهدافشان دست یابند و هم شرکت امکان تبلیغ برای کالا و خدمات خود را در آن فضا داشته باشد.

در نظر گرفتن تالارهای گفتگو به منظور تماس و گفتگو با افراد و نیز برقراری ارتباط میان آنها با یکدیگر به صورت online به این ترتیب تبادل اطلاعات و ارتباطات میان افراد با هم و با شرکت بسیار آسان می شود . بسیاری از تالار های گفتگو در وب، منابع پویا و به روز موضوعات مختلف هستند. این سطح از فعالیت، تالارهای گفتگو را به یکی از بهترین ابیارهای بازاریابی ویروسی تبدیل کرده است. شما می توانید یک تالار گفتگوی اختصاصی بسازید و افراد متخصص و مرتبط با حوزه فعالیت آن را به فعالیت در آن دعوت کنید و یا اینکه شروع به فعالیت در تالارهای موجود کنید. جدا از تصمیمی که در این مورد می گیرید، باید کاری کنید که نظر افرادحاضر در این تالارها به شما جلب شده و موضوع مطرح شده تان برایشان جذابیت کافی جهت به اشتراک گذاری و انتشار را داشته باشد .

انتشار یک کتاب الکترونیک (Ebook) و دادن این اجازه به افراد که تبلیغات خود را ضمیمه این کتاب کنند که به آنها انگیزه لازم را جهت انتقال کتاب موردنظر به سایرین می دهد، به این ترتیب پیام یا تبلیغ موردنظر شرکت به آسانی انتقال می یابد. به علاوه حتی محتوا و موضوع کتاب در صورت جذابیت می تواند مورد توجه وعلاقه خوانندگان قرار گرفته و انگییزه لازم را برای فرستادن آن بهدیگران در آنها ایجاد کند . بازدید کنندگان جدید نیز باید بتوانند کتاب را در اختیار دیگران بگذارند، ادامه این کار موجب پخش
شدن ویروسی کتاب الکترونیکی شما و در حقیقت تبلیغ محصولات و خدمات شما در اینترنت می شود.

به دیگران اجازه دهید نرم افزارهای رایگان شما را به دوستان خود هدیه دهند. فراموش نکنید تبلیغات خود را در داخل برنامه ها قرار دهید.
به دیگران اجازه دهید لینک وب سایت خود را در وب سایت شما قراردهند و در مقابل از آنها نیز همین را بخواهید.
به دیگران اجازه دهید بر روی سرور شما وب سایتی به رایگان ایجاد کنند. به ازای فضای رایگانی که در اختیار آنها قرار می دهید، از فضای تبلیغاتی وب سایتهای آنان استفاده کنید.
سرویس های online رایگانی مانند ایمیل رایگان، ثبت رایگان در موتورهای جستجو گر و … در وب سایتخود ارائه نمائید. به دیگران اجازه دهید از این سرویس ها در وب سایت یا مجله الکترونیکی خود بهره گیرند.

با تعریف یک داستان این پست را به انتها برسانیم

شلوار هایی که ویروسی شدند

بازاریابی ویروسی

شرکت American Eagle یکی از تولید کنندگان لباس در آمریکا، ویدیویی را منتشر کرده که باسرعت زیادی به صورت ویروسی در اینترنت پخش شد. اما یک چیز در این ویدیو مشکوک به نظر میرسد.

شرکت های تجاری، همواره به دنبال این هستند تا بتوانند به نوعی نام خود را در میان مشتریان خودپخش کنند و باعث شوند تا نامشان سر زبان ها افتاده و توجه همه را به خود جلب کنند. این شرکت ظاهرا به خوبی توانسته است توجه افراد را به خود جلب کند و ظاهرا برای این کار از ترکیب هنر و جذابیت های جنسی استفاده کرده است!

این شرکت اعلام کرد که خط تولید جدیدی را به محصولات خود اضافه کرده است که برای تولید نوع جدیدی از شلوار جین به کارمی رود. شلوار ظاهرا جدید این شرکت، طبق توضیحاتی که در کلیپ این فیلم در یوتوب آورده است، پوستی ترین به قول بازاریان جذب ترین! شلواری است که تاکنون تولید شده و در عین حال بسیار راحت می باشد، به طوری که اصلا احساس نمی کنید که چیزی پوشیده اید! اما ویدیوی تبلیغاتی این شرکت و پیگیری موضوع مطرح شده چیز دیگری می گوید.

این ویدیوی تبلیغاتی ۳۰ ثانیه ای به طوری قابل پیش بینی با صحبت های تعدادی جوان شروع می شود که در مورد فعالیت های مختلف روزانه شان صحبت می کنند. اما پس از ۱۵ ثانیه بینندگان با تصویری از یک پسر مواجه می شوند که این شلوار را پوشیدهاست، اما این شلوار آنقدر تنگ و چسبیده است که به نظر می رسد بر روی پای این پسر رنگ شده است. پس از گذشت ۲۰ ثانیه تصویری بسته از دختری را می بینیم که چرخیده و به پشت می ایستد، اینجاست که شک ما بیشتر می شود. اما در این نمی توانشک کرد که این حقه عقاب آمریکایی گرفته است!

وقتی از بخش توضیحات این ویدیو در یوتوب، به سایت این شرکت وارد شوید با توضیحاتی در رابطه با این شلوار مواجه می شوید.اما به محض اینکه برای سفارش این محصول اقدام کنید، با پنجره ای مواجه می شوید که روی صفحه باز می شود و توضیح می دهد که از این شلوارها تنها ۱۰۰۰ عدد تولید شده است و هم اکنون کلیه این شلوارها به فروش رفته است. اگر مایل هستید تا از تولید بعدی خبردار شوید، ایمیل خود را وارد کنید.

هیچ کس مطمئن نیست که آیا شلوارهایی که جوانان این کلیپ پوشیده اند، تنها پوست رنگ شده آنان بوده است یا واقعا اینچنین شلواری ساخته شده است. اما بدون شک، با پیشنهاد فروش ویژه آنلاین که این شرکت در توضیحات ویدیوی خود قرار داده، ترافیک زیادی را به سوی سایت خود سرازیر کرده است و همچنین احتمالا تعداد زیادی ایمیل از کاربران خود به دست آورده است که برای مصارف تبلیغاتی خود می تواند استفاده کند.

3 دیدگاه ها
 1. حامد رضوی میگوید

  سلام،
  ممنونم از مطلب شما، کاش وقتی از مقاله دیگری، که زحمت هم براش کشیده استفاده می کنید، حداقل منبع رو ذکر کنید. شما خودتون نویسنده هستید (امیدوارم باشید!) و با سختی های نوشتن آگاهید.
  http://www.novin.com/blog/what-is-viral-marketing/
  این مقاله ای بود که جای جای مقالتون بدون ذکر منبع، واو به واو کپی کردید. فقط میشه گفت که باعث تاسفه.

  1. فرزاد جوزقی میگوید

   سلام.
   ما هم وبسایت شمارو دنبال میکنیم و به مطالب منتشر شده در وبلاگ شما علاقه‌مند هستیم.از آنجا که این نحوه صحبت کردن از نویسندگان خوب نوین بسیار بعید بود، لازم دانستم یادآوری کنم که :
   ۱-اگر شما مارا کپی کننده مطالب خود میدانید بد نیست بدانید که هرگاه ما از مطالب وبسایت نوین استفاده کرده ایم آنرا به عنوان رفرنس به شما ارجاع داده ایم.
   ۲-شما که مدعی رفرنس و احترام به حقوق ناشر هستید باید در جریان باشید که اخیرا بسیاری از مطالب و حتی عکس های استفاده شده در سایت نوین، ترجمه های فارسی رفرنس های خارجی میباشد درحالی که هیچگونه اشاره ای به این موضوع نشده است. که مثال واضح آن لینکی که قرار داده اید است که ترجمه ای از یک مطلب در سایتی خارجی است که ساختار و برخی متن های این مقاله در سایت های انگلیسی منتشر شده در نوین عیناً قابل رویت است.
   http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/viral-marketing.html
   ۳-حال که مشخص است این مطلبی که قرار داده اید ترجمه ی بخشی از مطلب سایتی دیگر است از کجا میدانید اشخاص دیگری نیز اقدام به ترجمه و انتشار این مقاله در وبسایت خود نکرده اند که به آنها تهمت کپی برداری میزنید؟
   ۴- و در آخر از تیم قدرتمند نوین بابت توجه همیشگی و پیوسته ایشان به سایت اوکس‌تیم تشکر میکنیم.

 2. محسن میگوید

  تشکر بابت انتشار مطالب مفید

پاسخی دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − هفت =

تماس از خطوط ثابت کل کشور: ۷۰۷۰۷۰۱۲-۰۲۱

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

پاسخی دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 1 =

تماس از خطوط ثابت کل کشور: ۷۰۷۰۷۰۱۲-۰۲۱

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل